Kategorije

W-14, W-16, W-19, W-21, W-35, W-50 

M-14, M-16, M-19, M-21, M-40, M-50, M-60, M-70 


Uvrstitev bo skupna - seštevek UKV in KV tekmovanja.

V kolikor v posamezni tekmovalni kategoriji ne bo prijavljeno najmanj 5 tekmovalcev, bodo le ti razvrščeni v prvo težjo kategorijo