Organizacijski odbor

Priprave in izvedbo prvenstva vodi organizacijski odbor v naslednji sestavi: