Osveževanje...
02 . 06 . 2023

Kortizacija brez bivanja

Organizacijski odbor 7. BARDF je na predlog nekaterih radioklubov in posameznikov sklenil omogočiti udeležbo na prvenstvu tudi tistim posameznikom, ki v času prvenstva ne želijo prenočevati in se prehranjevati na Rogli. Znižana startnina, ki vključuje samo stroške priprave, organizacije in izvedbe prvenstva ter HAMFEST, je 60,00 € (šestdeset evrov).

Dodatno je možno naročiti še kosilo ali večerjo po ceni 10,00 € za en obrok (polna cena obroka je 13,00 €).

Organizatorji in partner

ZRS

Zveza radioamaterjev Slovenije

Radioklub Slovenske Konjice S59DXU

Unitur Unior

Sponzorji